Skola och Workshops

FRÖKEN B & OUROBOROZ ger tillsammans riktade evenemang till skolor och ungdomar. Två workshops och en konsert för skolor. Gör Din Grej! ft Ouroboroz Workshop och Ouroboroz Workshop. 

Fröken B & Ouroboroz jobbar kontinuerligt inom Skapande Skola, och representeras av Kulan Stockholm, Musik i Syd och Musikcentrum Öst.

Gör din grej! är ett projekt med avsikt att inspireraunga att ta plats och det ges i olika former medalltifrån workshops till föreläsningar. Gemensamt för all verksamhet är att den bygger på rap somuttryckssätt. Rap som är ett av hiphopkulturensfyra element är tacksamt att arbeta med när detgäller detta, då det ger utrymme för ett såväl kraftfullt som lekfullt sätt at tuttrycka sig på. Fröken Boch Ouroboroz vill tillsammansvisa på bredden av hiphop ochspelad musik, och de levererar enkomplett liveshow där hiphop möter liveband och improvisation.

Ouroboroz Workshop: Mycket musik som unga lyssnar på idag skapas helt eller delvis på digital väg. Samtidigt erbjuder skolor på alla nivåer utbildningar i mer klassiska instrument som sång, gitarr, bas, piano och trummor. Det finns ett avstånd mellan musiken unga lyssnar på och instrumenten de lär sig behärska. Ouroboroz Workshop utforskar gränslandet mellan digital och analog musik. Vad är digital musik, vad är analog musik, och hur skiljer sig musikskapande med datorn eller med ett band? Under denna workshop diskuterar, interagerar och utforskar vi sätt att jobba med musik i grupp och ser möjligheter från två skapandetraditioner.


Konsert: Ouroboroz och Fröken B en konsert där klassisk hiphop tolkas av enbart spelade instrument, som kanske Sveriges enda organiska liveakt inom hiphop, i syfte att dels delge barn och unga en konsert av hög kvalitet samt inspirera till eget skapande, oavsett musikalisk bakgrund eller instrumenttillhörighet.


Mer om vårt utbud inom Skapande Skola.