WORKSHOP

Live-instrumentens roll i modernt musikskapande.

Vilken roll har instrument som traditionellt förknippats med populärmusik, såsom gitarr, bas, piano och trummor i dagens musikscen? Samt, vilka möjligheter och utmaningar finns med dessa instrument i allt från låtskapande till live-sammanhang?

Bandet Ouroboroz bjuder in till att utforska dessa frågor tillsammans med oss under en workshop. Vi tar avstamp inom hiphop, men riktar oss till unga musiker, låtskrivare, producenter eller allmänt musikintresserade inom alla genrer.
Kom och låt dig inspireras och dela med dig av dina erfarenheter!